Afsluttede projekter

Listen nedenfor er links til projekter, som CST har deltaget i og afsluttet de senere år. Da disse sider ikke længere opdateres, bedes du have forståelse for links, der ikke virker, forældede tlfnr. etc.

 • Clara var et Marie Curie træningsprogram inden for sprogressourcer og deres anvendelse.
 • Clarin EU projektet udviklede it-infrastruktur for sprogteknologiske resurser.
 • CLARIN-PLUS  Projektet handlede om at fremtidssikre CLARIN ERIC på det tekniske og det organisatoriske område
 • DAD - det abstrakte det. Projektet udviklede en model over brugen af abstrakte pronominelle anaforer på dansk.
 • DanNet gik ud på at udarbejde et dansk leksikalsk-semantisk ordnet.
 • DASISH var et EU-projekt om forskningsinfrastrukturer inden for humaniora og samfundsvidenskab.
 • Datamanagement for forskningsdata - Aktiviteter forankret i Nationalt Forum for Forskningsdatamanagement (DM Forum).
 • DIGHUMLAB, et dansk initiativ inden for forskningsinfrastruktur for Humaniora.
 • DK-Clarin  var et projekt, der gik ud på at skabe en dansk it-infrastruktur for humanistiske forskere
 • ESICT var et projekt om udviklingen af et it-system, som kan svare på spørgsmål om sundhed og sygdom.
 • eTranslation TermBank Indsamling af terminologiske data fra offentlige institutioner til brug for et automatisk oversættelsessystem i EU.
 • Fra begrebsordbog til FrameNet Udvikling af et FrameNet for dansk ud fra Den Danske Begrebsordbog.
 • Language Technology Observatory Skal skabe en oversigt over tilgængelige sprogressourcer til maskinoversættelse.
 • LetsMT! var et EU-projekt med det formål at udvikle en statistisk maskinoversættelsesplatform for mindre sprog.
 • Leksikalsk disambiguering sproglig flertydighed er en af de største sprogteknologiske udfordringer.
 • MEDARs mål var at danne netværk inden for arabisk tale- og sprogteknologi.
 • MELFA er et mobilt e-læringssystem, som er tiltænkt sydafrikanere med læse- og sprogforståelsesproblemer.
 • MELFO - Mobil e-Læring for ordblinde.
 • META-NORD var et EU-projekt, som handlede om at udvikle sprogresurser for de mindre sprog i de baltiske og nordiske lande.
 • MULINCO - MUltiLINgual Corpus of the University of Copenhagen.
 • NOMCO var et fællesnordisk samarbejde om multimodale talesprogsanalyser af nordiske sprog (projektbeskrivelsen er på engelsk).
 • Nordic CLARIN Network Et projekt som skulle sikre et større CLARIN-samarbejde mellem de nordiske lande
 • Nordisk Netordbog.
 • PARTHENOS. Projekt der skulle styrke sammenhængen mellem forskningen indenfor et bredt spektrum af humanistiske fagområder.
 • PaTrans.
 • Reprosis 
 • Semantic Processing across Domains Omhandler semantisk processering og domænetilpasning med udgangspunkt i dansk.
 • SDMT - Statistical Dependency-Based Machine Translation.
 • Temapakke - E i videnskab Center for Sprogteknologi deltog i KU's temapakke E i videnskab.
 • Udvikling af lemmatiser og PoS-tagger for ældre dansk et digitalt værktøj til kobling af ældre danske tekster og ordbogsressourcer
 • Valideringscenter ELRA valgte Center for Sprogteknologi som validator af skriftlige sprogresurser.
 • Verbal og kropslig kommunikation var et projekt om de komplekse sammenhænge mellem verbal og kropslig kommunikation.
 • Video Life Cycle Data Management Udvidelse af multimedia-platformen Edumedia med datamanagement-funktioner.