Afsluttede projekter

Listen nedenfor er links til projekter, som CST har deltaget i og afsluttet de senere år. Da disse sider ikke længere opdateres, bedes du have forståelse for links, der ikke virker, forældede tlfnr. etc. Nederst på siden er der link til projekter afsluttet før 2008.

 • Clara var et Marie Curie træningsprogram inden for sprogressourcer og deres anvendelse.
 • Clarin EU projektet udviklede it-infrastruktur for sprogteknologiske resurser.
 • CLARIN-PLUS  Projektet handlede om at fremtidssikre CLARIN ERIC på det tekniske og det organisatoriske område
 • DAD - det abstrakte det. Projektet udviklede en model over brugen af abstrakte pronominelle anaforer på dansk.
 • DanNet gik ud på at udarbejde et dansk leksikalsk-semantisk ordnet.
 • DASISH var et EU-projekt om forskningsinfrastrukturer inden for humaniora og samfundsvidenskab.
 • Datamanagement for forskningsdata - Aktiviteter forankret i Nationalt Forum for Forskningsdatamanagement (DM Forum).
 • DK-Clarin  var et projekt, der gik ud på at skabe en dansk it-infrastruktur for humanistiske forskere
 • ESICT var et projekt om udviklingen af et it-system, som kan svare på spørgsmål om sundhed og sygdom.
 • eTranslation TermBank Indsamling af terminologiske data fra offentlige institutioner til brug for et automatisk oversættelsessystem i EU.
 • Fra begrebsordbog til FrameNet Udvikling af et FrameNet for dansk ud fra Den Danske Begrebsordbog.
 • Language Technology Observatory Skal skabe en oversigt over tilgængelige sprogressourcer til maskinoversættelse.
 • LetsMT! var et EU-projekt med det formål at udvikle en statistisk maskinoversættelsesplatform for mindre sprog.
 • Leksikalsk disambiguering sproglig flertydighed er en af de største sprogteknologiske udfordringer.
 • MEDARs mål var at danne netværk inden for arabisk tale- og sprogteknologi.
 • MELFA er et mobilt e-læringssystem, som er tiltænkt sydafrikanere med læse- og sprogforståelsesproblemer.
 • MELFO - Mobil e-Læring for ordblinde.
 • META-NORD var et EU-projekt, som handlede om at udvikle sprogresurser for de mindre sprog i de baltiske og nordiske lande.
 • MULINCO - MUltiLINgual Corpus of the University of Copenhagen.
 • NOMCO var et fællesnordisk samarbejde om multimodale talesprogsanalyser af nordiske sprog (projektbeskrivelsen er på engelsk).
 • Nordic CLARIN Network Et projekt som skulle sikre et større CLARIN-samarbejde mellem de nordiske lande
 • Nordisk Netordbog.
 • PARTHENOS. Projekt der skulle styrke sammenhængen mellem forskningen indenfor et bredt spektrum af humanistiske fagområder.
 • PaTrans.
 • Reprosis 
 • Semantic Processing across Domains Omhandler semantisk processering og domænetilpasning med udgangspunkt i dansk.
 • SDMT - Statistical Dependency-Based Machine Translation.
 • Temapakke - E i videnskab Center for Sprogteknologi deltog i KU's temapakke E i videnskab.
 • Udvikling af lemmatiser og PoS-tagger for ældre dansk et digitalt værktøj til kobling af ældre danske tekster og ordbogsressourcer
 • Valideringscenter ELRA valgte Center for Sprogteknologi som validator af skriftlige sprogresurser.
 • Verbal og kropslig kommunikation var et projekt om de komplekse sammenhænge mellem verbal og kropslig kommunikation.
 • Video Life Cycle Data Management Udvidelse af multimedia-platformen Edumedia med datamanagement-funktioner.