Projekter – Københavns Universitet

CST > Projekter

Projekter

På denne side finder du en oversigt over vore igangværende projekter. 

 • CLARIN-DK

  er en dansk forskningsinfrastruktur som indeholder sproglige data og værktøjer

 • CLARIN ERIC

  er en europæisk forskningsinfrastruktur for humaniora og samfundsvidenskab

 • DanNet

  Et wordnet for dansk
   

 • DIGHUMLAB

  Et dansk initiativ inden for forskningsinfrastruktur for humaniora

 • ELEXIS

  En infrastruktur der skal facilitere samarbejde om og udveksling af leksikografisk viden og data i hele Europa

 • ELRC

  Indsamling og processering af sproglige data fra offentlige institutioner til brug for et automatisk oversættelsessystem i EU

 • eTranslation Termbank

  Indsamling af terminologiske data fra offentlige institutioner til brug for et automatisk oversættelsessystem i EU

 • Nordic CLARIN Network

  Et projekt som skal sikre et større CLARIN-samarbejde mellem de nordiske lande

 • PARTHENOS

  Skal styrke sammenhængen mellem forskningen indenfor et bredt spektrum af humanistiske fagområder

 • ReProsis

  Real Time Big Data Product Analysis: Big data anvendes til at spore produkter på tværs af forskellige platforme

 • Video Life Cycle Data Management

  Udvidelse af multimedia-platformen Edumedia med datamanagement-funktioner

 • Afsluttede projekter

  Se en liste over de projekter, 
  Center for Sprogteknologi har afsluttet