Infrastrukturalisme

Projektet skal etablere en forskningsinfrastruktur med en brevregistrant og digital udgivelse af brevvekslingen mellem forskellige af det 20. århundredes vigtigste danske sprogforskere, de såkaldte strukturalister, primært Louis Hjelmslev og kredsen omkring ham.

Louis Hjelmslevs arkiv på Det Kgl. Bibliotek
Louis Hjelmslevs arkiver på Det Kgl. Bibliotek. Foto: Lorenzo Cigana
Louis Hjelmslevs arkiv på Det Kgl. Bibliotek

Samarbejdspartnere

Projektet udføres i et samarbejde mellem

  • Aarhus Universitet
  • Københavns Universitet
  • Det Kongelige Bibliotek
  • Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
  • CLARIN.dk indgår som partner i projektet

Projektets hjemmeside

Læs mere på projektets officielle hjemmeside

Projektdeltagere fra NorS

Navn Titel Telefon E-mail
Dorte Haltrup Hansen Akademisk medarbejder FU +4535329070 E-mail
Simon Gray Forskningsfuldmægtig +4535337688 E-mail

Støttet af

Carlsbergfondet

Projektet har opnået en bevilling på 8,2 mio. kr. fra Carlsbergfondet

Projektperiode: 1. februar 2019 til 31. januar 2022.

PI: 
Henrik Jørgensen
Lektor
Aarhus Universitet

Kontakt

Lorenzo Cigana
Postdoc
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Københavns Universitet