Infrastrukturalisme

Projektet skal etablere en forskningsinfrastruktur med en brevregistrant og digital udgivelse af brevvekslingen mellem forskellige af det 20. århundredes vigtigste danske sprogforskere, de såkaldte strukturalister, primært Louis Hjelmslev og kredsen omkring ham.

Projektet udføres i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Det Kongelige Bibliotek og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Projektet ledes af Henrik Jørgensen, AU og har opnået en bevilling på dkk 6 mio fra Carlsbergfonden. CLARIN.dk indgår som partner i projektet.

Projektet løber fra 1. februar 2019 til 31. januar 2022.