På Center for Sprogteknologi forsker og underviser vi inden for:

  • sprogprocessering og sprogressourcer: syntaks,
    semantik, diskurs
  • sprogteknologiske anvendelser: maskinoversættelse,
    informationssøgning mv.
  • maskinlæringsmetoder
  • multimodal kommunikation
  • sproglig forskningsinfrastruktur: CLARIN-DK