På Center for Sprogteknologi forsker og underviser vi inden for:

  • sprogprocessering og sprogressourcer: syntaks,
    semantik, diskurs
  • sprogteknologiske anvendelser: maskinoversættelse,
    informationssøgning mv.
  • maskinlæringsmetoder
  • multimodal kommunikation
  • sproglig forskningsinfrastruktur: CLARIN-DK

News from CLARIN ERIC

See the CLARIN Newsflash May 2022.
        

CLARIN ERIC news in your inbox!
Subscribe to the monthly CLARIN newsflash