Center for Sprogteknologi – Københavns Universitet


 

På Center for Sprogteknologi forsker og underviser vi inden for følgende hovedtemaer: sproglig forskningsinfrastruktur, sprogteknologiske anvendelser (maskinoversættelse, informationssøgning mv.), multimodal kommunikation og kognitive modeller, sprogprocessering og sprogressourcer (syntaks, semantik, diskurs) og maskinlæringsmetoder til sprogprocessering.

Undervisning

CST's medarbejdere underviser i en række lingvistiske og sprogteknologiske emner, bl.a. på kandidatuddannelsen It og Kognition og på tilvalgspakken It og Sprog.

Læs om undervisningen.

Hvad er sprogteknologi?

Sprogteknologi er et tværfagligt fag og omfatter forskning i såvel sprog som IT.

Læs om sprogteknologi.

CLARIN-DK

CLARIN-DK er en del af den nationale forskningsinfrastruktur DIGHUMLAB.

CLARIN-DK er en platform med sprogbaserede materialer og værktøjer.
clarin.dk kan du afprøve platformen, og på info.clarin.dk kan du læse mere.

DanNet

DanNet er et dansk leksikalsk-semantisk ordnet udarbejdet af CST og DSL.

Læs om DanNet