Centralt OrdRegister for dansk

Centralt OrdRegister for dansk (COR) er et samarbejdsprojekt mellem Det Danske Sprog- og Litterturselskab, Dansk Sprognævn, CST og Digitaliseringsstyrelsen om at udvikle en fælles dansk sprogressource til AI-formål. Formålet med projektet er dels at støtte en effektiv deling af danske sprogressourcer, dels at stille et betydningsinventar for danske ord (lemmaer) til rådighed for virksomheder og forskere der arbejder med AI. COR indarbejder og opgraderer bl.a. ressourcer der tidligere er udviklet ved CST og DSL såsom det danske wordnet DanNet, Dansk FrameNet og Dansk Sentimentleksikon.

Læs pressemeddelelsen fra sprogteknologi,dk.

Partnere i projektet

  • Digitaliseringsstyrelsen
  • Dansk Sprognævn
  • Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
  • Københavns Universitet, NorS, Center for Sprogteknologi

Projektet ledes af de fire partnere i fællesskab.

Deltagere fra Københavns Universitet

Navn Titel Telefon E-mail
Bolette Sandford Pedersen Professor, Viceinstitutleder +4535329078 E-mail
Laura Klitgård Studerende FU +4535323471 E-mail
Nathalie Carmen Hau Sørensen Videnskabelig assistent +4535331047 E-mail
Simon Gray Forskningsfuldmægtig +4535337688 E-mail
Sussi Olsen Akademisk medarbejder FU +4535329064 E-mail

Støttet af

Digitaliseringsstyrelsen logo

Projektet er bevilget af Digitaliseringsstyrelsen.

Projektbeløb: 5.189.970 kr. i alt.

Projektperiode: marts 2021 til december 2023.

Kontakt

KU-projektleder
Bolette Sandford Pedersen
Professor,  viceinstitutleder
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab