Forskningsområder inden for sprogteknologi

Medarbejderne ved Center for Sprogteknologi forsker inden for en række sprogteknologiske områder som interagerer på forskellig måde. Meget af forskningen sker i form af eksterne projekter. 

Sproglig forskningsinfrastruktur

Sprogressourcer og infrastrukturen omkring dem er vigtige forudsætninger for udbredelsen og udviklingen af sprogteknologi – og for de videnskaber der anvender den. En sproglig forskningsinfrastruktur kan bl.a. understøtte et digitalt humaniora og derigennem fremme tværfagligt og tværdisciplinært samarbejde og mere udstrakt videndeling af både forskning og uddannelse.

 

 

 

Sprogteknologiske anvendelser

Sprogteknologi indgår i dag som komponent i flere udbredte teknologier og tjenester. På Center for Sprogteknologi forsker vi især i maskinoversættelse, men arbejder også med forskning og prototypeudvikling inden for spørgsmål-svar-systemer (QA), informationssøgning (IR) og e-læring.
 

 

 

 

Multimodal kommunikation og kognitive modeller

Kognitionsforskning beskæftiger sig med menneskers kognitive formåen ved at inddrage metoder fra psykologi, datalogi og sprogteknologi. På Centret forsker vi i hvordan forskellige kommunikationsmodaliteter – talt og skrevet sprog, men også hånd- og kropsbevægelser – understøtter hinanden og kan bruges til at udvikle mere naturlige computergrænseflader.

 

 

 

Sprogprocessering og sprogressourcer

Forskning i og udvikling af formelle grammatikker, ordbaser, wordnets og annoterede korpora til automatisk sprogprocessering af især dansk udgør en vigtig del af Centrets aktiviteter. Der arbejdes med analyse på flere sproglige niveauer, så som syntaks, semantik og diskurs.

 

 

 

 

 

 

Maskinlæringsmetoder til sprogprocessering

Statistiske modeller til sprogprocessering henter viden fra store tekstsamlinger der fungerer som eksempelmateriale til læring. Maskinlæringsmetoder er i de senere år blevet mere og mere anvendt inden for sprogteknologi. Feltet udgør et centralt område af Centrets forskning og indgår som et vigtigt aspekt i flere af Centrets projekter.