Omverdensrelationer

CST har altid deltaget i mange projekter inden for både forskning og praktisk anvendelse af sprogteknologi, såvel nationalt som internationalt. Som følge af dette engagement har vi mange relationer udenfor universitetet, og vi får løbende nye.

Internationalt forskningssamarbejde

Center for Sprogteknologi har en meget lang tradition for internationalt, primært europæisk, forskningssamarbejde som strækker sig helt tilbage til starten af 1980’erne hvor Danmark deltog i et stort europæisk forsknings- og udviklingsprojekt om maskinoversættelse, EUROTRA, og hvor centret blev grundlagt til at løfte denne opgave. Centret har stadig sine mange internationale kontakter fra dengang, som vi har søgt og fået EU-bevillinger med, fx inden for områderne maskinoversættelse, sprogressourcer, og forskningsinfrastruktur, men også mange nye samarbejdspartnere som er kommet til gennem tiden i kraft af nye projekter, fx inden for området multimodalitet. Der er en udførlig omtale af alle Centrets forskningssamarbejder, herunder også de internationale her.

Forskningsinfrastruktur er en særlig type af internationalt samarbejde som der er et meget stort fokus på i disse år, både globalt, på europæisk niveau i ESFRI, The European Strategy Forum on Research Infrastructures og i EU rammeprogrammerne for forskning, nationalt hvor Danmark har defineret sit eget Roadmap for forskningsinfrastrukturer, og også på Københavns Universitet, hvor Humaniora fx har nedsat sin egen Styregruppe for Forskningsinfrastruktur. Center for Sprogteknologi har siden 2008 deltaget i EU-samarbejdet CLARIN, Common Language Technology and Resources Infrastructure, som drejer sig om at skabe en digital, distribueret forskningsinfrastruktur for humaniora og samfundsvidenskab, som tilbyder data (samlinger), forskningsværktøjer og  –services til forskere og studerende.

Dansk og nordisk forskningssamarbejde

Center for Sprogteknologi har et bredt samarbejde med andre institutter på humaniora, fx gennem vores deltagelse i CCC, Centre for Communication and Computing, og gennem vores uddannelser som er tværfaglige og åbne for studerende fra alle fag.

Vi har også en lang tradition for forskningssamarbejde med andre universiteter og forskningsinstitutioner i Danmark i eksternt finansierede forskningsprojekter, fx DIGHUMLAB, som drejer sig om at etablere den danske del af CLARIN infrastrukturen og DanNet som drejede sig om at udvikle et dansk leksikalsk semantisk ordnet (WordNet), og vi har stærke relationer til de andre nordiske sprogteknologimiljøer som vi samarbejdede med i flere projekter som blev støttet af Nordisk Ministerråds Sprogteknologiprogram, fx SPINN, som var et nordisk netværk om sprogteknologi og informationssøgning. Samarbejdet med flere af miljøerne er fortsat fx i projekterne MUMIN og NOMCOsom drejede sig om multimodale grænseflader og multimodale talesprogsanalyser af nordiske sprog og METANORD som handlede om at udvikle sprogressourcer for de mindre sprog i de baltiske og nordiske lande.

Professor Bolette S. Pedersen var i perioden 2014-2016 formand for NEALT Northern European Association for Language Technology efter to år som næstformand.

Rekvireret forskning

Omverdenen, både private virksomheder og offentlige institutioner er meget interesserede i at få adgang til at bruge de værktøjer og metoder til behandling af sproglige data som Centret arbejder med i sine forskellige forskningsområder. Interessen har dels medført mange samarbejder af typen rekvireret forskning hvor Centrets medarbejdere har udviklet værktøjer til virksomheder, fx maskinoversættelse, eller har tilpasset eksisterende værktøjer, fx anonymisering ved hjælp af navnegenkendelse. Hvert samarbejde er baseret på en standardkontrakt for rekvireret forskning som vedligeholdes af TechTrans.

Der er også stor interesse for blot at orientere sig om værktøjerne og prøve dem af. Vi stiller dem til rådighed på vores hjemmeside hvor man kan prøve dem med ganske små datamængder, og vi tilbyder også at stille dem til rådighed via forskellige typer af licenser, lige fra open source til kommercielle licenser.

Æresdoktorer (dr.phil. honoris causa)

KU har udnævnt to æresdoktorer inden for centrets fagområde:

Nicoletta Calzolari ZamoraniNicoletta Calzolari Zamorani blev udnævnt i 2007.
Professor og anset forsker ved forskningscenter Istituto di Linguistica Computazionale del CNR (ILC), Pisa, Italien. Nicoletta Calzolari er en af pionererne inden for Sprogteknologi, især inden for emnet sprogressourcer. Hun har et bredt samarbejde med Center for Sprogteknologi.

 

Ronald KaplanRonald Kaplan blev udnævnt i 2013.
Ronald Kaplan er Senior Director and Distinguished Scientist ved Nuance Communications, Sunnyvale, California, USA og desuden tilknyttet Stanford University. 
Ronald Kaplan får titlen for sit store arbejde med at fremme det teoretiske grundlag for sprogteknologien og med at gøre sprogteknologi anvendelig.