CST's online-værktøjer – Københavns Universitet

CST > Online-værktøjer

CST's online-værktøjer

CST har udviklet en lang række sprogteknologiske værktøjer og ressourcer, som vi stiller til rådighed. Få hjælp til at vælge værktøj.

 • Kombination af værktøjer

  Du kan vælge at kombinere CST's værktøjer her, eller vælge dem enkeltvist herunder.

 • Flerordstermer

  Udtrækker tætknyttede flerordstermer, der karakteriserer en tekst.

 • Keyword extractor

  Udtrækker 20 nøgleord, der karakteriserer en tekst.

 • Lemmatiser

  Fører hvert ord i en tekst tilbage til grundformen (lemmaet).

 • MULINCO

  Søgning i monolingvale korpora eller alignerede korpora.

 • Navnegenkender

  Genkender navne og klassificerer dem som
  personnavne, stednavne og andet.

 • NP-genkender

  Samler leddene i et substantivsyntagme (NP) til en enhed.

 • POS-tagger

  Markerer hvert ord i en tekst med oplysninger
  om ordklasse og morfologiske træk.

 • Tokeniser

  Tokeniserings- og segmenteringsprogram
  til tekst- og RTF-filer.