Andre online-værktøjer

CST anvender gerne værktøjer som er udviklet andetsteds. Her kan du prøve dapipe, en UDPipe parser for dansk som bliver distribueret af IT-universitetet.