Andre online-værktøjer

CST anvender gerne værktøjer som er udviklet andetsteds. Her kan du prøve en UDPipe parser, udviklet af Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University, Tjekkiet. 
Acknowledgements

https://ufal.mff.cuni.cz/udpipe/1#udpipe_acknowledgements
https://ufal.mff.cuni.cz/udpipe/1/models#universal_dependencies_25_models