Om Center for Sprogteknologi

Vores mission

Centret skal være et levende og attraktivt miljø som danner ramme om forskning, undervisning og anvendelsesorienterede aktiviteter inden for sprogteknologi.

Det er vigtigt at den nyeste forskning formidles gennem undervisningen således at der skabes kandidater som er godt rustede til den globaliserede verden med den nyeste viden inden for sprogteknologi og teknologistøttet kommunikation.

Centret skal være en drivende kraft i at sikre god sprogteknologi til danske brugere - og andre brugere af dansk sprog.

Sprogteknologi er et hjælpemiddel i hverdagen og behovet findes hos både borgerne, i erhvervslivet, i den offentlige forvaltning og i samfundet som sådan.

Centret skal via internationalt samarbejde skaffe ny viden til Danmark. Centret skal også bidrage til den internationale videnskabelige udvikling på området.

Sprogteknologisk forskning er nået langt, og der findes allerede mange værktøjer for de store sprog; men det er vigtigt for det danske samfund at der også findes de nødvendige værktøjer for dansk, således at det er lige så nemt at bruge dansk som fx engelsk.