Multimodal Child Language Acquisition

"Multimodal Child Language Acquisition" er et netværk finansieret af de danske Forskningsråd, der løber fra marts 2019 til februar 2021. Netværket har til formål at etablere et nyt forskningssamarbejde mellem Center for Sprogteknologi, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet (UCPH), Department of Linguistics and Modern Languages på Chinese University of Hong Kong (CUHK) og  Linguistics Department på University of Hong Kong (HKU) angående børns sprogtilegnelse.

Eksempler på relevante temaer, der skal tages op, er følgende:

1. Simultan sprogtilegnelse hos bi/tri-lingvale børn (kinesisk-engelsk / dansk-engelsk / kinesisk-dansk) med fokus på betydningen af ​​gestik, følelser og ansigtsudtryk.
2. Undersøgelse af transfer/påvirkning i andetsprogsindlæringen og analyse af graden af/ligheden mellem første og andet sprog (fx dansk-engelsk, dansk-kinesisk, kinesisk-engelsk).
3. Code-switching and code-mixing  og deres mulige indvirkning på sprogtilegnelsen samt de sociale konsekvenser heraf.

Forskerne fra CUHK og HKU er eksperter i tosprogethed, bi/multilingval sprogtilegnelse hos børn, syntaks og semantik, sprogtypologi, sprog i kontakt, kinesisk og engelsk. Forskerne fra UCPH er eksperter inden for natursprogsbehandling (NLP), multimodal kommunikation og multimodale korpora (video- og lydoptagede korpora til analyse af forholdet mellem tale, ansigtsudtryk og gestus, der omfatter f.eks. hovedbevægelser og håndgestus) samt infrastruktur for sprogressourcer med særligt fokus på dansk.

Group photo

Alice Tse, Patrizia Paggio og Costanza Navarretta (UCPH) på besøg hos Prof. Virginia Yip og Prof. Stephen Matthews og deres gruppe på  'The Childhood Bilingual Centre', CUHK.

Workshop - new dates

The International Workshop on Language Acquisition in Copenhagen will be held, June 22-23 2021.

Kontakt

Costanza Navarretta
Lektor/Seniorforsker på Center for Sprogteknologi,
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Københavns Universitet