Multimodal Child Language Acquisition

"Multimodal Child Language Acquisition" var et netværk finansieret af de danske Forskningsråd, der løb fra marts 2019 til august 2022. Netværket havde til formål at etablere et nyt forskningssamarbejde mellem Center for Sprogteknologi, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet (UCPH), Department of Linguistics and Modern Languages på Chinese University of Hong Kong (CUHK) og  Linguistics Department på University of Hong Kong (HKU) angående børns sprogtilegnelse.

Figur der viser fagområder fordelt på de tre unvirsiteter i netværket
UCPH: Multimodalitet og NLP; HKU: Sprogtypologi og sprogtilegnelse; CUHK: Tosprogethed hos børn

Eksempler på relevante temaer, der blev taget op, er følgende:

1. Simultan sprogtilegnelse hos bi/tri-lingvale børn (kinesisk-engelsk / dansk-engelsk / kinesisk-dansk) med fokus på betydningen af gestik, følelser og ansigtsudtryk.
2. Undersøgelse af transfer/påvirkning i andetsprogsindlæringen og analyse af graden af/ligheden mellem første og andet sprog (fx dansk-engelsk, dansk-kinesisk, kinesisk-engelsk).
3. Code-switching and code-mixing  og deres mulige indvirkning på sprogtilegnelsen samt de sociale konsekvenser heraf.

Group photo

Alice Tse, Patrizia Paggio og Costanza Navarretta (UCPH) på besøg hos professor Virginia Yip og professor Stephen Matthews og deres gruppe på  The Childhood Bilingualism Research Centre, CUHK.

 

 

 

 

Forskere

Forskere fra Københavns Universitet

Navn Titel Telefon E-mail
Costanza Navarretta Seniorforsker +4535329079 E-mail
Patrizia Paggio Lektor +4535329072 E-mail
Sussi Olsen Akademisk medarbejder FU +4535329064 E-mail

Eksterne forskere

Virginia Yip, professor, The Chinese University of Hong Kong og  The Childhood Bilingualism Research Centre

Stephen Matthews, professor, The University of Hong Kong og  The Childhood Bilingualism Research Centre

Sin Yee Li, the University of Hong Kong

The network workshops

The programs for the three workshops held by the network are listed below:

1. workshop 2020

2. workshop 2021

3. workshop 2022

Kontakt

Costanza Navarretta
Lektor/Seniorforsker på Center for Sprogteknologi,
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Københavns Universitet