CLARIN ERIC

CLARIN ERIC er en europæisk forskningsinfrastruktur, European Research Infrastructure Consortium. Danmark er en af de 9 grundlæggere af infrastrukturen, som startede 1. februar 2012. CLARIN ERIC optager hele tiden nye medlemmer og har i 2015 16 medlemmer og 1 observatør.

CLARIN vil tilvejebringe nem og langtidsholdbar adgang til digitale sproglige data for humanistiske og samfundsfaglige forskere. Data kan være i skreven, talt, video eller multimodal form, og der vil også være adgang til avancerede værktøjer til at finde, udforske, udnytte, annotere, analysere eller kombinere data uafhængigt af, hvor disse befinder sig. Allerede nu kan man prøve søgninger på http://clarin.eu og på den danske side, se nedefor.

Danmark bidrager til CLARIN med et medlemskontingent og gennem DIGHUMLAB-initiativets Tema 1 - "Sprogbaserede materialer og værktøjer", og Bente Maegaard er med i ledelsen af CLARIN ERIC idet hun er Vice Executive Director.

Se mere på forskningsinfrastrukturens danske hjemmeside.