Det første danske CLARIN-projekt 

Projektet løb fra januar 2008 til 30. juni 2011

Det danske CLARIN-konsortium (Centre for Danish Language Resources and Technology Infrastructure for the Humanities) modtog en bevilling på 15 mio. kr. fra Forsknings- og Innovationsstyrelsens nationale pulje for forskningsinfrastruktur. Bevillingen blev brugt til at skabe en dansk it-infrastruktur beregnet til brug for humanistiske forskere. Infrastrukturen skulle rumme skrevne og talte tekster og visuelle data i et sammenhængende og systematisk digitalt lager som skulle gøres tilgængeligt for forskning. 

CLARIN står for 'Common Language Resources and Technology Infrastructure', som er navnet på det EU-projekt, som det danske CLARIN-projekt knytter an til.

Projektarbejdet bliver ført videre i DigHumLab-regi, temapakke 1. Læs mere på info.clarin.dk

Visionen

Visionen er at skabe den humanistiske forskers værktøjskasse gennem etableringen af et antal skrevne, talte og visuelle resurser (tekster, lydfiler, videoklip osv.) med tilhørende værktøjer (visningsværktøjer, analyseværktøjer, opmærkningsværktøjer osv.) og at integrere resurserne samlet i et web-baseret elektronisk forskningsmiljø der stilles til rådighed for humanistiske forskere. En sådan adgang til resurser og værktøjer vil give forskerne helt nye muligheder og vil samtidig medvirke til at øge deres muligheder for at deltage i europæiske samarbejdsprojekter. Det danske CLARIN-projekt vil også på længere sigt kunne skabe bedre vilkår for dansk sprogteknologisk forskning og udvikling ved at der bliver mulighed for at igangsætte en struktureret tilgang til etableringen af en dansk BLARK (Basic Language Resource Kit).

Europæisk samarbejde

DK-CLARIN-projektet vil samarbejde med og vil følge de standarder og anbefalinger der udvikles på europæisk niveau i det parallelle EU CLARIN-projekt, se EU-CLARINs hjemmeside. Det danske projekt repræsenterer dog formelt en uafhængig dansk investering i opbygningen af en national infrastruktur som vil kunne stå alene som et vigtigt bidrag til dansk forskning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdspakker

For at sikre projektets bredde og fremtidige nytte er projektet inddelt i fem arbejdspakker defineret på en sådan måde at projektets resultat ikke alene bliver en teknisk infrastruktur, men også får så mange typer af indhold som muligt inden for rammerne af det bevilgede beløb.

Disse arbejdspakker er opdelt i fem tematisk definerede hovedarbejdspakker. Tre af disse drejer sig om at gøre indhold tilgængeligt, og en af dem fokuserer på den tekniske infrastruktur, mens den sidste arbejdspakke omfatter projektets gennemførelse, koordinering og ledelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denne arbejdspakke udvikles det tekniske grundlag for infrastrukturen, inklusive en web-brugergrænseflade der kan fungere som den danske CLARIN-platform. Platformen vil give adgang til alt det indhold i form af værktøjer og ressourcer som infrastrukturen indeholder, og gennem den vil man også få adgang til et personligt arbejdsområde og til kommunikationsfaciliteter ligesom der vil kunne foregå brugerverifikation og styring af rettigheder, og brugerne vil have adgang til at fremsøge og hente ressourcer.

Arbejdspakke 5 har to underarbejdspakker som alle konsortiemedlemmer bidrager til. De tre partnere som vil være de teknologiske centre som er ansvarlige for at tingene kan virke sammen og at funktionaliteten er til stede på den tekniske platform er Det Kongelige Bibliotek (KB), Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) og Københavns Universitet, Center for Sprogteknologi (KU-CST). 

 

 

 

 

 

Deltagere

De deltagende partnere i det første CLARIN-konsortium omfattede otte førende danske humanistiske institutioner: fire universiteter og fire kulturinstitutioner.

Københavns Universitet

Navn Titel Telefon E-mail

Syddansk Universitet

Johannes Wagner, Professor, dr.phil.

Aarhus Universitet

Viggo Sørensen, Lektor, mag.art.

Copenhagen Business School

Peter Juel Henrichsen, lektor  

Det Kongelige Bibliotek

Anders Sparre Conrad, specialkonsulent 

Nationalmuseet

Birgit Rønne, koordinator 

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Lars Trap-Jensen, ledende redaktør 

Dansk Sprognævn

Sabine Kirchmeier-Andersen, direktør 

Adgang til infrastrukturen

Version 1.1 af infrastrukturen kan benyttes på infra.clarin.dk
En del af funktionaliteten forudsætter at din institution er tilsluttet wayf.dk, og at du dermed kan foretage login vha. wayf.

Kontakt

Leder af projektet:
Bente Maegaard
Center for Sprogteknologi
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Københavns Universitet