SDMT og SDMT-SMV: Statistical Dependency-based Machine Translation

Projektperiode: 2004-2007

Projektet Statistical Dependency-Based Machine Translation (SDMT) var et samarbejdsprojekt mellem Institut for Datalingvistik, CBS - Copenhagen Business School, og Center for Sprogteknologi (CST), Københavns Universitet. Formålet med SDMT var at udvikle basisværktøjer og metoder til statistisk maskinoversættelse baseret på en parallel træbank med dependensstrukturer.

Projektet løbetid var 3 år, fra januar 2004 til december 2006; projektet blev støttet af Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Nanovidenskab og -teknologi , Bioteknologi og IT (NABIIT), med 1,8 mio. DKK.

Fra januar 2006 til januar 2007 deltog projektet i et pilotprogram, der skulle styrke samarbejdet mellem forskningsinstitutionerne og små og mellemstore virksomheder. Pilotprojektet, SDMT-SMV, udforskede anvendelsen af statistiske maskinoversættelsesmetoder i virksomheder.

Fra januar 2007 til december 2007 deltog projektet i endnu et pilotprogram, der skulle styrke samarbejdet mellem forskningsinstitutionerne og små og mellemstore virksomheder. Pilotprojektet arbejdede videre med udforskning af anvendelsen af statistiske maskinoversættelsesmetoder i virksomheder.

Kontaktperson for SDMT på CST, Københavns Universitet: Bente Maegaard, bente@cst.dk

Kontaktperson for SDMT-SMV på CST, Københavns Universitet: Lene Offersgaard, loff@cst.dk

Involverede forskere på CST: Bente Maegaard, Lene Offersgaard, Sussi Olsen, Claus Povlsen, Jürgen Wedekind.