Datamanagement for forskningsdata

Projektperiode: 2015-19

CST har siden 2015 været med i en række aktiviteter forankret i det nationale Forum for Forskningsdatamanagement (DM Forum).

I 2019 arbejdes der med tre aktiviteter:

FAIRify humanistiske forskningsdata

Samarbejde mellem AAU, AU og KU(aktivitetsleder). Aktiviteten gør konkrete forskningsdata (mere) FAIR i samarbejde med ESFRI’erne DARIAH og CLARIN. Der tilbydes hjælp og vejledning til hvordan data tildeles PID’er, metadata og licenser, samt arkiveres i datarepositorier mv.

PraktiskSupportV2

Samarbejde mellem KU (aktivitetsleder), AAU, SDU, AU, CBS, RA og KB. Aktiviteten faciliterer videndeling og samarbejde mellem universiteternes RDM-supportorganisationer. Målet med aktiviteten er at give forskerne bedre lokal support med særligt fokus på licenser, øge kommunikationen om RDM til forskerne samt fokusere på processer der gør data FAIR så tidligt som muligt i forskningsprocessen.

Dansk deltagelse i Research Data Alliance (RDA) - DK-RDA

Den danske gruppe i RDA er dannet i 2019, som et samarbejde mellem Rigsarkivet (aktivitetsleder), DTU, AAU, SDU, KU, CBS, KB og DeiC. Aktiviteten skal skabe bevidsthed i danske forskningsmiljøer om RDA, og skabe aktivt engagement i RDA-interesse- og arbejdsgrupper af forskere og forskningsstøttende organisationer ved danske universiteter. Gruppen skal også bygge bro mellem de internationale, nationale og lokale RDM-aktiviteter.

Besøg Research Data Alliance

Hvis du vil vide mere om datamanagement eller om aktiviteterne, kan du kontakte Lene Offersgaard, leneo @ hum.ku.dk

Eller læse mere om aktiviteterne her: https://www.deic.dk/da/datamanagement/aktiviteter/tvaerinstitionelle