Language Technology Observatory

EU Horizon 2020 Project 644583

Bevillingshaver: Bente Maegaard

Koordinator: Zabala, Madrid, partnere fra Belgien, Holland, Østrig

UCPH er ikke partner, men deltager som del af CLARIN ERIC der er partner.

Start: 1. januar 2015

Løbetid: 2 år. 

Formålet med projektet er at skabe en oversigt over tilgængelige sprogressourcer der kan bruges af firmaer der udvikler maskinoversættelse og af oversættelsesfirmaer.

Projekthjemmeside: http://www.lt-observatory.eu/