MEDAR

Projektperiode: 2008-2010.

MEDAR var et projekt, hvis mål var at danne netværk mellem forskellige partnere inden for arabisk tale- og sprogteknologi. Det være sig kommercielle så vel som akademiske partnere.

MEDAR var støttet af EU under 7. rammeprogram og løber fra 1/2 2008 til 1/8 2010.

CST var koordinator for projektet.

Resumé

MEDAR beskæftiger sig med internationalt samarbejde om tale- og sprogteknologi i den arabiske region omkring Middelhavet. MEDAR centrerer sig om 3 søjler og 4 hovedmål.

De 3 søjler er: 1) at producere en videnbase om spillere, eksisterende resurser, værktøjer, aktiviteter og produkter inden for arabisk sprogteknologi, 2) at designe et stærkt ”cooperation roadmap” mellem EU og arabiske lande, mellem de arabiske lande, og mellem industri og den akademiske verden 3) at fokusere på maskinoversættelse (MT) og flersproglig informationsøgning (MLIR) og identificere hvilke komponenter, resurser og metoder der er nødvendige.

De 4 mål er 1) at konsolidere et netværk af spillere inden for alle områder af sprogteknologi, 2) at udvikle et ”cooperation roadmap” baseret på et de muligheder der ligger inden for teknologiske trends, markedspotentialer og samarbejdsmuligheder, 3) at opdatere ”Basic Language Resource Kit” (BLARK) som er en beskrivelse af den minimale mængde af resurser og værktøjer der er nødvendige for at udføre forskning og udvikling inden for MT og MLIR, og 4) at støtte udvikling af værktøjer og resurser baseret på partnernes teknologier og open source programmer.

Der vil brugt en række forskellige redskaber til at opnå de forskellige mål: der vil blive lavet kortlægninger og markedsanalyser. Partnernes ekspertise vil blive brugt til at vurdere hvilke flersproglige open source værktøjer der kan tilpasses til arabisk. Ekspertise inden for evaluering af sprogresurser i konsortiet vil blive brugt til at danne den rette ramme for sammenligning af resurser. Information og resultater vil blive offentliggjort gennem et nyhedsbrev, projektets hjemmeside og en stor konference.

For mere information se: www.medar.info

Kontakt: nemlar @ hum.ku.dk