Et EU-projekt om at foreslå generelle og fælles løsninger på problemstillinger inden for it-integration, adgang, databevaring og licensforhold; løsninger som kan anvendes af de fem europæiske forskningsinfrastrukturer inden for humaniora og samfundsvidenskab.