E i videnskab

Projektet er afsluttet.

CST var deltager i temagruppen E i videnskab som er en af de 12 temagrupper som findes på KU.

Motivation

Den teknologiske udvikling har sat sit præg på vores adfærd og kultur. Vi er blevet vant til at stille nye krav til teknologien – og se nye muligheder for at lade den opfylde behov i vores hverdag.

Denne udvikling er en stor udfordring for den offentlige sektor generelt – og ikke mindst på sundheds- og uddannelsesområdet. Her er der brug for mere intelligente og brugervenlige it-systemer, som med udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker gør borgere, patienter og studerende til aktive brugere. Det vil sige brugere, der vil og kan indhente eksisterende viden og selv bidrage med egne ressourcer i form af ny viden og relevante erfaringer.

Ambition

Kommunikation – mellem mennesker og mellem mennesker og computere – er den røde i tråd i forskningstemaets aktiviteter. De forskellige deltemaer vil analysere, hvordan information udveksles i praksis, og hvordan vi kan sikre en god dialog mellem mennesker og systemer i en global og virtuel verden, hvor dialogpartnerne ofte har meget forskellige faglige og kulturelle baggrunde.

Københavns Universitet råder over et meget bredt spektrum af kompetencer på disse felter. Det sikrer unikke muligheder for at producere nye tværvidenskabelige indsigter, inspirere studerende på alle niveauer samt gøre en forskel i den måde, de computerbaserede teknologier udnyttes i samfundet generelt.

Blandt forskningstemaets vigtige delmålsætninger kan nævnes:

  • at bidrage til at udvikle avanceret og brugervenlig kommunikationsteknologi, der kan understøtte borgeres og patienters aktive deltagelse og erfaringsudveksling, når det gælder sundhed og sygdom.
  • at udvikle en metode til at ”oversætte” forskningsbaseret viden til informationer, som både sundhedspersonale, patienter og pårørende kan drage nytte af i deres hverdag.
  • at forbinde sproglige og kognitive discipliner med discipliner fra naturvidenskaben og dermed bane vej for nye typer af analyser og innovation inden for såvel videnskabelig som anden computerinteraktio
  • at forandre det traditionelle universitets undervisning og planlægning ved at anvende nye medier til at udvikle universitetets uddannelser, læringsprocesser og organisation.

Organisering

Forskningstemaet er organiseret i følgende tre undertemaer:

eHealth

Dette tema har fokus på kommunikationsteknologi inden for medicinsk behandling, forebyggelse og sundhedsforbrug. Anvendelsesperspektivet i forskningen retter sig mod både borgerne, sundhedssektorens aktører og samfundet som helhed.

Sprog, kognition og naturvidenskab

Forskning i konkrete områder inden for moderne teknologi, hvor sprog, kognitive processer og naturvidenskab spiller sammen på nye måder.

eEducation

Casebaserede studier af, hvordan avanceret kommunikationsteknologi kan bidrage til at forbedre læring på alle niveauer i uddannelsessystemet.  

Forskningstemaet inddrager kompetencer fra seks fakulteter på Københavns Universitet.

Kontakt

Centerleder Bente Maegaard, bmaegaard @ hum.ku.dk og Lektor Lars Kayser, l.kayser @ mai.ku.dk