CST validationscenter for ELRA

Projektet er afsluttet.

Center for Sprogteknologi blev i 2002 udvalgt til at fungere som ELRA's validationscenter for skriftlige sprogresurser (Written Language Resources), som omfatter både leksika og corpora. Validationscentret, der blev oprettet i november 2002, har følgende opgaver:

  • at udvikle metoder til validering og hurtige kvalitetstjek af skriftlige sprogresurser, 
  • at udføre valideringer og hurtige kvalitetstjek af eksisterende skriftlige sprogresurser i ELRA's katalog,
  • at opstille kvalitetskriterier for skrifttlige sprogresurser.

For at sikre et bredt udvalg af eksperter inden for både de forskellige typer resurser og de sprog, de repræsenterer, er der blevet dannet en ekspert-kernegruppe, der kan deltage i valideringerne.

Læs mere om European Language Resourses Association og validering (engelsk).