ESICT

Projektet er afsluttet

ESICT-konsortiet (Experience-oriented Sharing of health knowledge via Information and Communication Technology) modtog en bevilling på 10,7 mio kr. fra Det Strategiske Forskningsråd. Bevillingen blev brugt til at forske i metoder og udvikle teknologier, der muliggør, at borgere via et innovativt it-system nemt og hurtigt kan indhente information om sundhed og sygdom ved at stille spørgsmål på almindeligt dansk. 

I vores samfund er der et stigende behov for it-systemer, som giver både patienter og pårørende adgang til præcis den information, de har brug for i en sundheds- eller sygdomsrelateret situation. Fri og lige adgang til viden om sundhed og sygdom uanset social baggrund, demografi og forkundskaber er en vigtig forudsætning for egenomsorg og visionen om sundhed for alle. Vi ved, at en erfaren patient og en patient, som lige har fået stillet en diagnose, vil stille forskelligt formulerede spørgsmål fx om symptomer i forbindelse med sukkersyge.

I projektet vil vi indsamle spørgsmål fra forskellige scenarier, og brugerprofiler vil blive udarbejdet på baggrund af disse spørgsmål. Brugerprofiler skal anvendes af it-systemet til at give borgere svar, som med hensyn til formulering og indhold er tilpasset spørgsmålets type og kompleksitet. På den måde vil brugeren opleve, at kommunikationen foregår på egne præmisser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnere

Københavns Universitet

Navn Titel Telefon E-mail
Lars Kayser Lektor +4535327291 E-mail

Danmarks Tekniske Universitet

Søren Brunak, Center for Biologisk Sekvensanalyse

Sorano limited

Ulrich Andersen

Universität Freiburg

Csaba Huszka, Institut für Medizinische Biometrie und Medizinische Informatik 

Medizinische Universität Graz

Stefan Schulz, Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Dokumentation


Kontakt

Bente Maegaard
Center for Sprogteknologi
Københavns Universitet