Udvikling af lemmatiser og part-of-speech tagger for ældre dansk

Projektet har til formål at udvikle et digitalt værktøj til at koble ældre danske tekster med relevante ordbogsressourcer.

Projektet finansieres af Carlsbergfondet, 2016.

Partnere: 

  • Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
  • Center for Sprogteknologi, NFI, Københavns Universitet