Fra begrebsordbog til FrameNet

Projektperiode: 2016-17

Målet med projektet er udvikling af et offentligt tilgængeligt, manuelt konstrueret og valideret, dansk FrameNet.

FrameNet har de senere år vist sig at være velegnet til mange former for sprogteknologi. Dette projekt vil tage udgangspunkt i de 1700 betydningsgrupper i Begrebsordbogen der omhandler handlinger og situationer, og indplacere ordene fra disse grupper i FrameNets ca. 1000 frames (rammer) ved at se på det semantiske rolleinventar. 

Projektet er finansieret af Carlsbergfondet, 2016-2017.

Partnere:

  • Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
  • Center for Sprogteknologi, NFI, Københavns Universitet
  • Datalogisk Institut, Københavns Universitet