Nordisk Netordbog 

Projektet er afsluttet.

Selv om vi i Norden forstår hinandens sprog, ved vi ikke nødvendigvis, hvad de enkelte ord hedder på de andre sprog, vi kan ikke stave dem mv.

Med støtte fra Nordisk Ministerråd undersøgte projektet derfor med deltagere fra de fem nordiske lande (KTH, EUROLING AB, Algoritmica HB, Sverige; Helsingfors universitet, Finland; Aksis, Norge; Islands Universitet, Island; Københavns Universitet, Danmark), hvordan flersproglig søgning (på tekster og leksikografiske og terminologiske ressourcer) kan udvides og forbedres ved hjælp af

  1. nye arkitekturer med sofistikerede sprogteknologiske komponenter
  2. atomatiske procedurer til at opbygge omfattende parallelle søgetermlister og
  3. fleksible grænseflader til hurtig tilpasning til nye ressourcer og brugergrupper.

Projektet udviklede flersproglige søgemaskiner, som kan bruges i to forskellige anvendelser: på den ene side til at slå op i eksisterende leksikalske og terminologiske ressourcer og på den anden side til at søge på NMR's flersproglige hjemmeside.

1. Flersproglig søgning på eksisterende og flersproglige leksikalske og terminologiske ressourcer

Efter forundersøgelse af mulige systemarkitekturer udviklede deltagerne en (prototypisk) opslagstjeneste, hvor man kan slå op ord i eksisterende leksikalske ressourcer (Skandinavisk ordbog, Lexin ordbøger, etc.) på svensk, norsk og dansk. Det var målsætningen at demonstrere, at man kan bygge en webserver og et websted, hvor nordiske brugere i en grænseflade på deres eget sprog kan slå op i alle de ordbøger og lexika, som blev gjort tilgængelige i projektet. Opslag kunne ske i alle lexika samtidigt og på alle indgående sprog. Fejlstavninger blev opdaget og rettet, og bøjningsformer skulle tilbageføres til stammen (stemming). Afprøv prototypen.

2. Tværsproglig informationssøgning

Til lokal søgning på flersproglige hjemmesider udviklede projektet en selvadapterende søgemaskine. Prototypen, som blev installeret på Nordisk Ministerråds (NMR) hjemmeside, gjorde det muligt at søge webindhold på alle nordiske sprog og engelsk samtidig. Dvs. at når man søger på dansk, vil man også finde frem til relevante sider på svensk, norsk og engelsk, det vil sige, at man får alt det relevante indhold. Hvis man fx vil søge alt om ligestilling på Nordisk Ministerråds hjemmeside, bliver der samtidig søgt på ligestilling, parity, likeverd, jämlikhet, likestilling, jämställning, equality, jämställdhet og gender equality.