Sprogteknologisk Konference 2022

Sprogteknologisk Konference 2022 afholdt med succes

Sprogteknologisk Konference 2022 er vel overstået med langt over 100 deltagere. De mange oplæg viste bredden af sprogteknologi i Danmark, de forskellige postere var godt besøgt, og det blev 'netværket' livligt i pauserne.

Tak til alle for at gøre dagen til en succes. 

sprogteknologi.dk er der en kort beskrivelse af oplæggene samt links til præsentationerne. 

 

09:00-09:30 Morgenmad, kaffe og check-in
09:30-09:40

Velkomst v. Institutleder Anne Jensen, Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS), KU

09:40 – 10:05

Introduktion v. Jane Sofia Gyberg Rasmussen, kontorchef i Kontor for teknologi og data i Digitaliseringsstyrelsen og Bolette Sandford Pedersen, professor, Center for Sprogteknologi, NorS, KU, herunder pointer fra den nye sprogteknologirapport for dansk

10:05 – 10:25

Hvordan kan NLP hjælpe i hjemmeplejen? v. Julie Sohn, Systematic (Se abstract)

10:25 – 11:00

Kaffe

11:00 – 11:30

Talegenkendelse for dansk v. Kasper Bay Noer og Anders Jess Pedersen, Alexandra Instituttet, (Se abstract).

11:30 – 12:00

Finding Meaning in Data across Languages  v. Daniel Hershcovich, Datalogisk Institut, KU (Se abstract)

12:00 – 12:20

Poster pitch

12:20 – 13:40

Frokost, netværk og posters

13:40 – 14:10

Opening up dictionaries for natural language understanding v. Simon Krek, Institut Jozef Stefan, Slovenien (se abstract)

14:10 – 14:30

Improving critical 911 patient communication with machine learning v. Lars Maaløe, Corti (se abstract)

14:30 – 14:50

Tryg Digital By v. Sebastian Jørgensen, Nordic Safe Cities, og Niels Ørbæk, Analyse og Tal (Se abstract)

14:50 – 15:00

Afrunding

15:00 – 15:30

 

Kaffe og kage, netværk og posters

 

 

 

 

 

På konferencen vil der være en postersession, hvor deltagerne kan vise en poster og fortælle om igangværende projekter.

Følgende postere vil blive præsenteret: 

 • Bart Jongejan, KU: The Text Tonsorium - an open source web application for Natural Language Processing
 • Costanza Navarretta, KU: ParlaMint-DK and the ParlaMint Corpora
 • Louise Pram Nielsen, ATP: Fælles sprog gør datadreven!
 • Mircea Lungu, ITU,  Nora Hollenstein, KU: Generated Audio Exercises to Enhance Learning Experience in an Online Adaptive Language Textbook
 • Morten Mathiasen, Simon Laub, Erhversakademi Aarhus: JobTrends. Semantic bigdata analysis of job ads
 • Nathalie Hau Sørensen, KU: Systematisk polysemi i wordnets
 • Niels Krog, Yasmin Goldbæk, KU: Klassifikation af forfatter, domæne samt overskriftsgenerering
 • Nina Schneidermann, KU: Automatisk identifikation af overdrivelser, såkaldte hyperboler, via NLP og korpuslingvistiske metoder
 • NODALIDA 2023
 • Peter Juel Henrichsen, Dansk Sprognævn: COR-projektet
 • Sabine Kirchmeier, EFNIL: European Language Equality and European Language Grid
 • Sara Marjanovic, Capgemini:  Multimodale syntetiske data
 • Thierry Declerck, DFKI: Towards an RDF Representation of the Infrastructure consisting in using WordNet(s) as a conceptual Interlingua between multilingual Sign
 • Yasmin Shekari Goldbæk, KU: Homofoneffekten i dansk, målt gennem eye-tracking