Sprogteknologisk Konference 2022

Hvad er det nyeste nye inden for dansk sprogteknologi? Hvilke spændende nye ressourcer og værktøjer arbejdes der på? Det kan man finde svaret på ved dette års Sprogteknologisk Konference.

Formålet med dagen er at samle relevante udviklere, brugere, forskere og studerende til en spændende dag, hvor vi udveksler viden om den aktuelle status på dansk sprogteknologi og samtidig får indblik i de nyeste ressourcer, værktøjer og muligheder, også i en bredere europæisk kontekst.

Oplæggene samler sig i år primært om emnerne sprogforståelse og tale, og vi har samlet en håndfuld interessante oplægsholdere med fingeren på pulsen om netop disse emner.

Dagen rummer også en postersession, hvor interesserede kan præsentere deres igangværende projekter. 

Tilmeldingen inkluderer frokost, hvor der serveres vegetarsandwich og vand.

 

09:00-09:30 Morgenmad, kaffe og check-in
09:30-09:40

Velkomst v. Institutleder Anne Jensen, Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS), KU

09:40 – 10:05

Introduktion v. Jane Sofia Gyberg Rasmussen, kontorchef i Kontor for teknologi og data i Digitaliseringsstyrelsen og Bolette Sandford Pedersen, professor, Center for Sprogteknologi, NorS, KU, herunder pointer fra den nye sprogteknologirapport for dansk

10:05 – 10:25

Hvordan kan NLP hjælpe i hjemmeplejen? v. Julie Sohn, Systematic (Se abstract)

10:25 – 11:00

Kaffe

11:00 – 11:30

Talegenkendelse for dansk v. Kasper Bay Noer og Anders Jess Pedersen, Alexandra Instituttet, (Se abstract).

11:30 – 12:00

Finding Meaning in Data across Languages  v. Daniel Hershcovich, Datalogisk Institut, KU (Se abstract)

12:00 – 12:20

Poster pitch

12:20 – 13:40

Frokost, netværk og posters

13:40 – 14:10

Opening up dictionaries for natural language understanding v. Simon Krek, Institut Jozef Stefan, Slovenien (se abstract)

14:10 – 14:30

Improving critical 911 patient communication with machine learning v. Lars Maaløe, Corti (se abstract)

14:30 – 14:50

Tryg Digital By v. Sebastian Jørgensen, Nordic Safe Cities, og Niels Ørbæk, Analyse og Tal (Se abstract)

14:50 – 15:00

Afrunding

15:00 – 15:30

 

Kaffe og kage, netværk og posters

 

 

 

 

 

På konferencen vil der være en postersession, hvor deltagerne kan vise en poster og fortælle om igangværende projekter.

Følgende postere vil blive præsenteret: 

 • Bart Jongejan, KU: The Text Tonsorium - an open source web application for Natural Language Processing
 • Costanza Navarretta, KU: ParlaMint-DK and the ParlaMint Corpora
 • Louise Pram Nielsen, ATP: Fælles sprog gør datadreven!
 • Mircea Lungu, ITU,  Nora Hollenstein, KU: Generated Audio Exercises to Enhance Learning Experience in an Online Adaptive Language Textbook
 • Morten Mathiasen, Simon Laub, Erhversakademi Aarhus: JobTrends. Semantic bigdata analysis of job ads
 • Nathalie Hau Sørensen, KU: Systematisk polysemi i wordnets
 • Niels Krog, Yasmin Goldbæk, KU: Klassifikation af forfatter, domæne samt overskriftsgenerering
 • Nina Schneidermann, KU: Automatisk identifikation af overdrivelser, såkaldte hyperboler, via NLP og korpuslingvistiske metoder
 • NODALIDA 2023
 • Peter Juel Henrichsen, Dansk Sprognævn: COR-projektet
 • Sabine Kirchmeier, EFNIL: European Language Equality and European Language Grid
 • Sara Marjanovic, Capgemini:  Multimodale syntetiske data
 • Thierry Declerck, DFKI: Towards an RDF Representation of the Infrastructure consisting in using WordNet(s) as a conceptual Interlingua between multilingual Sign
 • Yasmin Shekari Goldbæk, KU: Homofoneffekten i dansk, målt gennem eye-tracking