DanNet - wordnet for dansk – Københavns Universitet

CST > Projekter > Afsluttede projekter > DanNet - wordnet for d...

 

DanNet er et dansk leksikalsk-semantisk ordnet, dvs. en sprogresurse hvor ords betydningsstruktur og interne relationer er udtrykt i et formelt sprog og derved gjort anvendelige for IT-systemer der arbejder med intelligent informationshåndtering. Ordnettet bygger på Princeton Wordnets principper. 

DanNet blev til i et samarbejde mellem Center for Sprogteknologi og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Projektet blev støttet af Statens Humanistiske Forskningsråd i perioden 2005-2008. Projektarbejdet videreføres fremover i DK-CLARIN-projektet. 

DanNet er forbundet med en række andre ordnet via Wordties, som er et multilingualt ordnet-initiativ udført inden for rammerne af META-NORD-projektet. Wordties linker dansk, finsk, svensk, estisk og polsk ordnet med henblik på at kunne validere disse og sammenligne fx dækningsgrad og taksonomisk struktur.