DanNet

Projektperiode: 2018-2020

DanNet er et såkaldt wordnet, som primært er tænkt til maskinel anvendelse, fx i forbindelse med udvikling af sprogteknologiske tjenester. Wordnettet kan downloades, og man kan søge i det online via https://andreord.nors.ku.dk/ .

Til forskel fra en almindelig ordbog er det ikke definitionen af ordet, der står i centrum, men i højere grad ordets relationer til andre ord. I DanNet kan man fx se at en dværgpil er en slags busk, at et lysthus findes i en have,  at fiberdrys bruges til at spise, og at kager typisk  fremstilles ved bagning og typisk er lavet af mel og sukker.

I alt er der pt. registreret 66.308 begreber, som holdes på plads af 326.566 indbyrdes relationer.