2. februar 2022

Læg organisationens termer i den nye centrale termbank!

Mange danske virksomheder og offentlige institutioner har længe efterlyst en central termbank med indhold af høj kvalitet inden for mange forskellige domæner og sprog.

Nu findes der en central termbank for alle europæiske lande, og vi opfordrer jer til at lægge jeres terminologi heri.

EU har finansieret udviklingen af en ny platform til deling af termsamlinger på tværs af organisationer i Danmark og i EU. Denne platform kaldes FedTerm og er cloud-baseret, og termbanken bag platformen hedder EuroTermBank.

Rent teknisk fungerer platformen på den måde, at termsamlinger, som findes rundt omkring i de forskellige organisationer, kopieres til EuroTermBank og derefter løbende synkroniseres, så der aldrig findes en ”gammel” version af en termsamling i EuroTermBank. Det betyder, at når man opdaterer eller tilføjer termer til sin organisations termsamling, vil også kopien af termsamlingen i EuroTermBank blive opdateret. Det er klart, at kun en termsamlings ejer vil have rettigheder til at ændre eller tilføje termer til samlingen, men andre kan se termerne.

Nu kan vi endelig opbygge en termbank, hvor man kan få adgang til termsamlinger inden for mange domæner. Det skal understreges, at man kan tilslutte sig FedTerm uanset om man har en stor, en lille eller slet ingen termsamling for nuværende. FedTerm-platformen kan jo være anledningen til at starte termarbejdet.

Vi vil derfor høre, om du og/eller andre i din organisation er interesseret i at vide mere om FedTerm og EuroTermBank. Vi er helt klar over, at I kan have mange spørgsmål, og vi vil meget gerne besøge jer eller møde jer på Zoom, så I kan få mere at vide om platformen.

Skriv til os på følgende mail: saolsen @ hum.ku.dk eller linah @ hum.ku.dk   -  vi vil meget gerne høre fra jer.

FedTerm udvikles i et CEF TELECOM-projekt af samme navn med deltagelse af 8 lande og ledet af Tilde, en lettisk virksomhed der arbejder med sprogteknologi, terminologi, oversættelse og lokalisering.