MetaNord Workshop

 

 Sprogteknologisk Workshop

 31. oktober 2012

Københavns Universitet, Njalsgade 120, bygning 22, lokale 22.0.11


 

Center for Sprogteknologi afholdt META-NORD/NET workshop om dansk sprogteknologi

Workshoppen havde til hensigt at:

  • præsentere en ny hvidbog om sprogteknologiens status i Danmark samt præsentere META-NETs sprogteknologiske platform for udveksling af sprogteknologiske resurser og værktøjer Meta-Share,
  • udveksle erfaringer om sprogteknologiens niveau og omfang i Danmark,
  • indlede et netværkssamarbejde mellem sprogteknologiinteresserede i Danmark og dermed medvirke til at skabe en bedre synergi mellem dansk udvikling og forskning på området.

Målgruppen for workshoppen var udviklere i virksomheder der arbejder med sprogteknologi eller påtænker at gøre det, forskere inden for feltet, politiske interessenter, repræsentanter fra bevilgende myndigheder og andre sprogteknologiinteresserede.

Flere fotos fra workshoppen

Klik på billedet for at se flere fotos fra workshoppen 

De forskellige præsentationer er indsat som links i programmet nedenfor.

Program

9:30 – 9:40        Velkommen v. Bolette S. Pedersen, Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet, dansk koordinator for METANORD/NET

9:40 –  10:30    Det danske sprog i den digitale tidsalder: Sprogteknologiens status i Danmark med udgangspunkt i hvidbogen om dansk sprogteknologi v. Sabine Kirchmeier-Andersen, Dansk Sprognævn,  Bolette S. Pedersen, Jürgen Wedekind, Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet

Se Bolettes præsentation
Se Jürgens præsentation
Se Sabines præsentation

10:30 – 10:45   Præsentation af METASHARE – en international platform til udveksling af sprogteknologiske resurser og værktøjer v. Lene Offersgaard, Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet

10:45 – 11:00   Kaffe

11:00 – 11:30   Sprogteknologi i erhvervslivet: Hvordan en Jeopardy-vindende maskine kan gøre verden til et bedre sted v. Kim Escherich, IBM Danmark.

11:30 – 11:50 Hvad handler tekster om? Eksempler på brugen af automatisk klassifikation og tagging i online nyhedsmedier v. Rune Stilling, RDFined

11:50 – 12:10 At formidle et behov - Om diversitet i brugen af et værktøj v. Esben Alfort, Ankiro

12:10 – 12:30 Status for dansk taleteknologi: talegenkender, talesyntese, mobildiktering, integrerede løsninger, audio mining mv. v. Ole Grønskov, Prolog Development Center

12:30 – 13:30: Frokost

13:30 – 13:50  Forskningsinfrastruktur af relevans for sprogteknologien i Danmark: CLARIN og DigHumLab v. Bente Maegaard, Centerleder f. Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet

13:50 – 14:10   Det almensproglige korpus i DK-CLARIN samt en ny POS-tagger for dansk, v. Jørg Asmussen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

14:10 – 14:30 Nye horisonter i sprogteknologi, bl.a.  om sprogteknologi for resursefattige sprog og om god sproglig kvalitet i question-answering v. Anders Johannsen og Anders Søgaard, Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet

14:30 – 14:50 Danish Center for Applied Speech Technology  v. Peter Juel Henrichsen, Copenhagen Business School

14:50 – 15:10 Dansk terminologi- og vidensbank v. Hanne Erdman Thomsen, Copenhagen Business School

15:10 – 16:00   Kaffe og paneldiskussion: Hvordan vurderer vi fremtiden for dansk sprogteknologi? Hvordan kan et sprogteknologisk netværk støtte sprogteknologien i Danmark?