Anvendelsesområder

Ingen it-værktøjer eller -programmer der skal virke for dansk kan arbejde godt uden adgang til en stor dansk ordbase. STO er derfor et oplagt basisprodukt til anvendelse som leksikonkomponent i forskellige applikationer. De væsentligste anvendelsesområder er automatisk og maskinstøttet oversættelse, on-line informationssøgning (fx søgemaskiner), spørgsmål/svar-systemer, sproglige hjælpemidler for handicappede, programmer til sprogundervisning mv.

Ordbasens materiale er også velegnet til brug i datalingvistisk forskning, eksempelvis i testning af grammatikker.

Eksempler på praktisk anvendelse:

  • Ordbasens materiale bruges i en lemmatiser for dansk
  • STO bruges i søgemaskinen på sundhedsvæsnets portal sundhed.dk
  • Flere firmaer bruger STO-data i deres søgeportaler

Eksempler på forskningsmæssig anvendelse og afprøvning af data til forskellige formål:

  • Udvikling af prototype til indholdsbaseret informationssøgning
  • Basis for udvikling af fonetisk ressource for dansk
  • Testning af søgemaskine i multilingval sammenhæng
  • Automatisk analyse af komplekse sætningsstrukturer
  • Konstruktionsordbog for mennesker