24. november 2021

Stor interesse for dansk sprogteknologi

Konference

Den 16. november afholdt Center for Sprogteknologi sammen med Digitaliseringsstyrelsen en konference på Søndre Campus om sprogteknologi som det udvikler sig lige nu i Danmark og i det europæiske miljø. Dagen tegnede et billede af et felt i rivende udvikling – også set i et europæisk lys. Selv om dansk er et forholdsvis ’lille’ sprog, er vi altså ved at komme rigtigt godt med hvad angår udvikling og deling af de sprogkomponenter som er så vigtige for den sprogcentrerede AI som er under udvikling i samfundet lige nu.

Fyldt auditorium til konferencen

Interessen for dagens tætpakkede program var ganske overvældende med knap 150 tilmeldte deltagere. Konferencen samlede relevante udviklere, brugere, forskere og studerende til en spændende og hektisk dag, hvor der via oplæg, posters, paneldebatter og almindelig samtale blev udvekslet spritny viden om hvor dansk sprogteknologi står lige nu, og om hvordan vi bedst kommer videre. Eftermiddagens to internationale workshopper sammenlignede dansk sprogteknologi med status for de øvrige europæiske lande og gjorde det klart hvorfor det er vigtigt at finde fælles fodslag i Europa for at bevare vores individuelle sprog på højeste niveau – også i den digitale verden.

Læs mere om konferencen og se slides fra oplægsholderne.