23. juni 2020

sprogteknologi.dk

sprogteknologi.dk

sprogteknologi.dk - en ny portal for danske sprogressourcer er nu klar. Portalen samler metadata for eksisterende danske sprogressourcer til støtte for udviklingen af sprogteknologi og AI for dansk.

Se pressemeddelelse.

Portalen er udviklet af Digitaliseringsstyrelsen og er et samarbejde mellem staten, Danske Regioner og KL.