5. februar 2008

CLARIN

CLARIN - Opbygning af en omfattende database for det danske sprog

Videnskabsministeren har bevilget 15 mio. kr. til en styrkelse af dansk sprogforskning gennem et nyt center, hvor en række af de stærkeste forskningsmiljøer inden for dansk humanistisk forskning er gået sammen om at skabe en unik sprogvidenskabelig forskningsinfrastruktur.