Sprogteknologisk Konference 2023

Årets Sprogteknologiske Konference blev en stor succes - ikke bare i vores egne øjne, men også at dømme ud fra alle de positive kommentarer vi har fået. Virkelig gode og forskelligartede foredrag, stor spørgelyst og livlig snak i alle pauser og omkring posterne.

En stor tak til alle for at gøre det til en spændende og lærerig dag.

I programmet er der nu links til præsentationerne fra dagen, og posterpitchpræsentationerne kan ses under postere.

Sprogteknologi

Formålet med dagen er at samle relevante udviklere, brugere, forskere og studerende til en spændende dag, hvor vi udveksler viden om dansk sprogteknologi og sprogcentreret AI.

Vi kan ikke komme udenom at snakke om ChatGPT, store sprogmodeller, etiske spørgsmål omkring AI og selvfølgelig om den danske tilgang til udvikling og brug af den nyeste teknologi. Derfor har vi samlet en håndfuld interessante oplægsholdere, både danske og udenlandske, som kan nuancere og oplyse om den teknologiske udvikling på nye måder. Der vil bl.a. være oplæg om kommunale projekter og om platforme for test og udvikling af danske og nordiske sprogmodeller.

 

08:30-09:00 Morgenmad, kaffe og registrering
09:00-09:10 Velkomst v. dekan for det Humanistiske Fakultet, Kirsten Busch Nielsen
9:10-9:20 Digitaliseringsminister og minister for ligestilling Marie Bjerre: Videohilsen
09:20 – 09:30 Velkomst og introduktion v. centerleder Bolette S. Pedersen, Center for Sprogteknologi, NorS, KU  og kontorchef Jane Sofia Gyberg Rasmussen, Kontor for teknologi og data, Digitaliseringsstyrelsen
Session 1  - ordstyrer: Jakob Blaaholm Nielsen
09:30 – 10:00 AI-Sweden, Amaru Cuba Gyllensten: GPT-SW3 - Next iterations (se præsentation)
10:00 – 10:30 Kammeradvokaten, Milena Krogsgaard: How to use AI and data appropriately and lawfully? (se præsentation)
10:30 – 11:00 Kaffepause
Session 2 - ordstyrer: Carl Frederik Bach Kirchmeier
11:00 – 11:30 Henri Schulte, Microsoft: Forget about the model: How to build AI applications with impact (se præsentation)
11:30 – 11:55 Mads Klokker, Simon Moe Sørensen, Rigshospitalet og 2021.ai: Supporting thyroid cancer patients with AI (se præsentation)
11:55 – 12:20 Poster pitches
12:20 – 13:30 Frokost, netværk og postere
Session 3 - ordstyrer: Costanza Navarretta
13:30 – 13:55 Kenneth Enevoldsen, Lasse Hansen, AU: Danish Foundation Models: Sprogmodeller til dansk tale og tekst (se præsentation)
13:55 – 14:25 Liv Moeslund Ahlgren: MUNI – en kommunal chatbot for 37 kommuner (se præsentation)
14:25 – 14:55 Kaffepause
  Session 4 - ordstyrer: Bolette Sandford Pedersen
14:55 – 15:20

Anna Rogers, ITU: A sanity check on emergent properties (se abstract)

15:20 – 15:50  Desmond Elliott, DIKU: Language Modelling from Pixels (se præsentation)
15:50-16:00 Afrunding v. Digitaliseringsstyrelsen og Center for Sprogteknologi
16:00-16.30 Netværk og postere

 

 

 

 

 

Her finder I posterpitch-præsentationerne,

og nedenfor listen over postere:

Bruno Carlos Barbalho og Martin Exner: SkoleGPT

Ali Basirat: Efficient Adaptation of Transformer Encoders - A Study of Structure Prediction with Large Language Models

Casper Blum Frohn: Fælleseuropæisk indsats for sprogteknologi, etablering af et ”Language Data Space” og en europæisk ”Alliance for sprogteknologi”

Simon Gray: Det nye DanNet

Ilan Kernerman:  Integrating Multi-layer Lexical Data in Language Model Training

Tascha Lynggaard: Sprogteknologi i fiktionens verden

Costanza Navarretta og Dorte Haltrup Hansen: According to BERTopic, what do Danish Parties Debate on when they Address Energy and Environment?

Mikkel Bjørn Høier Niclasen: En metode for semiautomatisk konstruktion af et grammatikalitetskorpus

Louise Pram Nielsen: Brugervendt Data Glossary

Bolette Sandford Pedersen, Nathalie Hau Sørensen, Sussi Olsen, Sanni Nimb, Simon Gray: Udvikling af danske benchmarkdata for sprogforståelse - med udgangspunkt i semantiske ordbøger

Nina Skovgaard Schneidermann: Building a Hyperbole Corpus: A Discourse-Level Approach

Nathalie Hau Sørensen, Nicolai Hartvig Sørensen, Kirsten Lundholm Appel, og Sanni Nimb: Trawling the corpus for the overlooked lemmas