Costanza Navarretta

Costanza Navarretta

Seniorforsker

Primære forskningsområder

  • multimodal komunikation, annotation og processering af multimodale korpora
  • it og kognitionsforskning
  • anaforisk resolution
  • sprogteknologi

Aktuel forskning

Multimodal kommunikation (forhold mellem verbale og ikke verbale udtryk i menneske-menneske kommunikation) og opmærkning og anvendelse af opmærkede multimodale korpora.

Undervisnings- og vejledningsområder

Korpuslingvistik, informationssøgning, anaforresolution, koreference, multimodal kommunikation, maskinlæring, avanceret XML-opmærkning af tekster.

ID: 5574