Costanza Navarretta

Costanza Navarretta

Seniorforsker

Medlem af:

  Sprogkundskaber

  Italiensk (modersmål), dansk og engelsk

  Uddannelse:                                                                                                                                                     

  • Gæstestuderende i tre semestre ved Københavns Universitet - Institut for Nordisk Filologi med stipendier fra det danske Undervisningsministerium (1980-82)
  • Kandidat (italiensk ækvivalent) med bemærkelse i  Moderne Sprog og Litteratur ved Roms Universitet "La Sapienza".  Hovedfag i skandinaviske sprog og litteratur (dansk), andet fag: engelsk. (dec. 1982)
  • Forskningsstipendiat på Københavns Universitet - Institut for Nordisk Filologi med stipendium fra det danske Undervisningsministerium. (1983-84)                                                                                        
  • Stagiaire ved EU-kommissionen i Bruxelles (efterår 84)
  • Grunduddannelse i filmvidenskab - Institut for Film, TV og Kommunikation, Københavns Universitet (1991)
  • Cand.scient. i datalogi - Datalogisk institut, Københavns Universitet med speciale i  Grafik: Editor for dansenotationssystem med  tilhørende prototype til animation af en tre-dimensionel menneskelig figur (1992)
  • Ph.d. ved Københavns Universitet, Institut for Almen og  Anvendt Sprogvidenskab og Center for Sprogteknologi. Afhandling: The Use  and Resolution of Intersentential Pronominal Anaphora in Danish Discourse  (2002)

  Erfaring:

  • Free-lance oversætter (1985-89)
  • Aftenskolelærer i italiensk sprog og kultur i København og i Københavns Amt (SFOF, AOF, FOF) (1986-90)
  • Instruktor ved Datalogisk Institut - Københavns Universitet (dat 0) (1989-91)
  • Ekstern lektor på IT-universitetet. Undervisning i grundlæggende XML og XML-baserede teknologier til tekstmodellering  (2002-2004)
  • Videnskabelig medarbejder (1992-2004)
  • 2004- seniorforsker ved Center for Sprogteknologi (nu en afdeling under Nordisk ForskningsInstitut) Københavns Universitet.

   

  Har deltaget i danske, nordiske og europæiske sprogteknologiske projekter i følgende hovedemner:

  1. Korpusannotation, multimodale korpora, resolution af diskursanaforer i tekster og dialoger
  2. Metoder til opbygning af sprogligt baserede videnbaser og informationssøgning
  3. Formalisering, kodning og evaluering af oplysninger til danske sprogteknologiske ordbøger/Formalisering og udvikling af sprogteknologiske grammatikker

  Har bidraget med indlæg på adskillige konferencer og seminarer og været "referee" for  tidsskrifter,  bl.a.  Natural Language Engineering, Language Resources and Evaluation, Expert Review of Medical Devices, Journal of International Communication, konferencer og workshops, bl.a. LREC (2004,2006,2008,2010, 2012, 2014, 2016) og DAARC (2007,2009, 2011), International Conference on Semantic Computing (2013, 2014,2015, 201), Nodalida (2009,2011,2013,2015). Er en af de organisatorer af  workshop-serie  om Multimodal Kommunikation. 

  Har været med til at udvikle og undervise i kurser på IT Universitet, København, og på kurser under It og sprog og It og kognition, Københavns Universitet.

  2013-2017, 2020-2023 Fagkoordinator og uddannelsesleder IT og kognition

  2015-2017  Studieleder NFI

  2019- National koordinator CLARIN-DK

  Uddannelse

  ph.d.

  ID: 5574