Projekter – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

CST > Projekter

På denne side finder du en oversigt over vore igangværende projekter. Hvis du vil læse mere om et projekt, skal du klikke på det i listen nedenfor.

 • CLARIN ERIC

  er en europæisk forskningsinfrastruktur for humaniora og samfundsvidenskab

 • CLARIN-PLUS

  Dette projekt skal fremtidssikre CLARIN ERIC på det tekniske område og på det organisatoriske område.

 • DIGHUMLAB

  Et dansk initiativ inden for forskningsinfrastruktur for humaniora.

 • ELRC

  Indsamling og processering af sproglige data fra offentlige institutioner til brug for et automatisk oversættelsessystem i EU.

 • eTranslation Termbank

  Indsamling af terminologiske data fra offentlige institutioner til brug for et automatisk oversættelsessystem i EU.

 • Fra begrebsordbog til FrameNet

  Udvikling af et FrameNet for dansk ud fra Den Danske Begrebsordbog.

 • Language Technology Observatory

  Skal skabe en oversigt over tilgængelige sprogressourcer til maskinoversættelse

 • Nordic CLARIN Network

  Et projekt som skal sikre et større CLARIN-samarbejde mellem de nordiske lande.

 • PARTHENOS

  Skal styrke sammenhængen mellem forskningen indenfor et bredt spektrum af humanistiske fagområder.

 • ReProsis

  Real Time Big Data Product Analysis: Big data anvendes til at spore produkter på tværs af forskellige platforme.

 • Semantic Processing across Domains

  Omhandler semantisk processering og domænetilpasning med udgangspunkt i dansk.

 • Udvikling af lemmatiser og PoS-tagger for ældre dansk

  et digitalt værktøj til kobling af ældre danske tekster og ordbogsressourcer

 • Video Life Cycle Data Management

  Udvidelse af multimedia-platformen Edumedia med datamanagement-funktioner.

 • Afsluttede projekter

  Se en liste over de projekter, 
  Center for Sprogteknologi har afsluttet.