Center for Sprogteknologi – Københavns Universitet

Center for Sprogteknologi

 

På Center for Sprogteknologi forsker og underviser vi inden for følgende hovedtemaer: sprogprocessering og sprogressourcer (syntaks, semantik, diskurs), sprogteknologiske anvendelser (maskinoversættelse, informationssøgning mv.), maskinlæringsmetoder, kognitionsvidenskab og sproglig forskningsinfratruktur.

Hvad er sprogteknologi?

Sprogteknologi er et tværfagligt fag og omfatter forskning i såvel sprog som IT.

Læs om sprogteknologi.

Undervisning

CST's medarbejdere underviser i en række lingvistiske og sprogteknologiske emner, bl.a. på kandidatuddannelsen It og Kognition og på tilvalgspakken It og Sprog.

Læs om undervisningen.

STO-basen

STO-basen er en sprogteknologisk ordbase, der er udviklet af CST.

Læs om STO-basen

DanNet

DanNet er et forsknings- og udviklingsprojekt, der går ud på at udarbejde et dansk leksikalsk-semantisk ordnet.

Læs om DanNet