Liste af publikationer udgivet i forbindelse med forskningsprojektet Semantic Processing across Domains

Sanni Nimb (2018). The Danish FrameNet Lexicon: method and lexical coverage. In Proceedings of the International FrameNet Workshop  at LREC 2018, Miyazaki, Japan.

Pedersen, B. S., Nimb, S., Søgaard, A., Hartmann, M., & Olsen, S. (2018). A Danish FrameNet Lexicon and an Annotated Corpus Used for Training and Evaluating a Semantic Frame Classifier. In Proceedings of the 11th edition of the Language Resources and Evaluation Conference, Miyazaki, Japan.

Pedersen, B. S., Nimb, S., Olsen, S., & Sørensen, N. H. (2018). Combining Dictionaries, Wordnets and other Lexical Resources - Advantages and Challenges. In Globalex Proceedings 2018, Miyasaki, Japan.

Pedersen, B. S. (2018). Semantisk processering og leksikografi. In Nordiske Studier i leksikografi, Skrifter udgivet af Nordisk Forening for Leksikografi.

Pedersen, B. S., Aguirrezabal Zabaleta, M., Nimb, S., Olsen, S., & Rørmann, I. (2018). Towards a principled approach to sense clustering – a case study of wordnet and dictionary senses in Danish. In Proceedings of Global WordNet Conference 2018 Singapore.

Nimb, S., Braasch, A., Olsen, S., Pedersen, B. S., & Søgaard, A. (2017). From Thesaurus to Framenet. In I. Kosem, C. Tiberius, M. Jabobicek, J. Kallas, S. Krej, & V. Baisa (Eds.), Electronic Lexicography in the 21st Century : Proceedings of eLex 2017 conference (pp. 1-22). Lexical Computing CZ.

Pedersen, B. S. (2017). Leksikografisk viden som væsentlig medspiller i ny, intelligent teknologi. In Bók Jógvan (pp. 351-371). Torshavn: Faroe University Press. Annales Societatis Scientiarum Færoensis Supplementum 68.

Augenstein, Isabelle; Søgaard, Anders. 2017. Multi-task learning of keyphrase boundary classification. The 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL). Vancouver, Canada.

Levy, Omer; Søgaard, Anders; Goldberg, Yoav. 2017. A strong baseline for learning cross-lingual word embeddings from sentence alignments. The 15th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL). Valencia, Spain.

Martínez Alonso, Héctor; Anders Johannsen; Sanni Nimb; Sussi Olsen; Bolette Sandford Pedersen. 2016. An empirically grounded expansion of the supersense inventory. In Proceedings of Global Wordnet Conference 2016.

Nimb, Sanni. 2016. Der er ikke langt fra tanke til handling. In Simon Skovgaard Boeck & Henrik Blicher (red.): Danske Studier 2016, København, Universitets-Jubilæets danske Samfund 2016, s. 25-59.

Nimb, Sanni. 2016. Semantic Processesing across Domains. In Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs årsberetning DSL 2015-16. s. 65-67.

Nimb, Sanni; Bolette Sandford Pedersen. 2016. Fra begrebsordbog til sprogteknologisk ressource: verber, semantiske roller og rammer – et pilotstudie. In Nordiske Studier i Leksikografi, Vol. 13, København, Danmark.

Pedersen, Bolette Sandford; Nimb, Sanni; Braasch, Anna; Olsen, Sussi. 2016. Betydningsinventarer – i ordbøger og i løbende tekst. In Nordiske Studier i Leksikografi, Vol. 13, København, Danmark.

Pedersen, Bolette Sandford; Braasch, Anna; Johannsen, Anders Trærup; Martínez Alonso, Héctor; Nimb, Sanni; Olsen, Sussi; Søgaard, Anders; Sørensen, Nicolai. 2016. The SemDaX Corpus - sense annotations with scalable sense inventories. In Proceedings of the 10th edition of the Language Resources and Evaluation Conference. Portorož, Slovenia.    

Søgaard, Anders. 2016. Evaluating word embeddings with fMRI and eye-tracking. In RepEval, The 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL). Berlin, Germany.

Gouws, Stephan; Søgaard, Anders. 2015. Simple task-specific bilingual word embeddings. In North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL). Denver, CO.

Johannsen, Anders; Héctor Martínez Alonso; Anders Søgaard. 2015. Any-language frame-semantic parsing. In Proceeding of emnlp2015

Martínez Alonso, Héctor; Anders Johannsen; Sussi Olsen; Sanni Nimb; Nicolai Hartvig Sørensen; Anna Braasch; Anders Søgaard; Bolette Sandford Pedersen. 2015. Supersense tagging for Danish. In Proceedings of the 20th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 2015, Linköping Electronic Conference Proceedings #109, ACL Anthology, Linköping University Electronic Press, Sweden.

Martínez Alonso, Héctor; Barbara Plank; Anders Johannsen; Anders Søgaard. 2015. Active learning for sense annotation. In Proceedings of the 20th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 2015, Linköping Electronic Conference Proceedings #109, ACL Anthology, Linköping University Electronic Press, Sweden.

Olsen, Sussi; Bolette Sandford Pedersen; Héctor Martínez Alonso; Anders Johannsen. 2015. Coarse-grained sense annotation of Danish across textual domains. In Proceedings of the Workshop on Semantic resources and Semantic Annotation for Natural Language Processing and the Digital Humanities at NODALIDA 2015, Linköping University Electronic Press, Sweden.

Pedersen, Bolette Sandford (Redaktør); Olsen, Sussi (Redaktør); Borin, Lars (Redaktør): Proceedings of the Workshop on Semantic resources and Semantic Annotation for Natural Language Processing and the Digital Humanities at NODALIDA 2015. Linköping University Electronic Press, 2015. 43 s. (Linköping Electronic Conference Proceedings).

Pedersen, Bolette Sandford; Nimb, Sanni; Olsen, Sussi. 2015. Eksperimenter med et skalérbart betydningsinventar til semantisk opmærkning af dansk.  In Rette ord: Festskrift til Sabine Kirchmeier-Andersen i anledning af 60-årsdagen. red. Dorthe Duncker; Eva Skafte Jensen; Ole Ravnholt. Vol. 46 Dansk Sprognævns skrifter. s. 247-261.

Fromreide, Hege; Søgaard, Anders. 2014. NER in tweets using bagging and a small crowdsourced dataset. In The 9th International Conference on Natural Language Processing (PolTAL), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8686, Springer.

Fromheide, Hege, Søgaard, Anders (2014): Crowdsourcing and annotating NER for Twitter #drift. In Proceedings of Language Resources and Evaluation Conference 2014. ELRA, Reykjavik, Iceland.

Johannsen, Anders; Hovy, Dirk; Martínez Alonso, Héctor; Søgaard, Anders. 2014. More or less supervised super-sense tagging of Twitter. In The 3rd Joint Conference on Lexical and Computational Semantics (*SEM). Dublin, Ireland. Received Best Paper Award.

Pedersen, Bolette Sandford, Sanni Nimb, Sussi Olsen, Anders Søgaard, Nicolai Sørensen (2014): Semantic Annotation of the Danish CLARIN Reference Corpus. In Proceedings of the isa-10, 10th Joint ACL - ISO Workshop on Interoperable Semantic Annotation, LREC 2014, ELRA, Reykjavik, Iceland.

Søgaard, Anders; Johannsen, Anders; Plank, Barbara; Hovy, Dirk; Martínez Alonso, Héctor. 2014. What is in a p-value in NLP? In The 18th Conference on Computational Natural Language Learning (CoNLL). Baltimore, MD.