Om projektet – Københavns Universitet

DASISH > Om projektet

DASISH står for Data Service Infrastructure for the Social Services and Humanities.

Projektet løber i perioden 2012-2014, og formålet er at afgøre på hvilke områder der er grobund for tværfaglig og tværdisciplinær synergi inden for området Udvikling af europæiske forskningsinfrastrukturer. Partnerne er alle medlemmer af en af de eksisterende 5 europæiske forskningsinfrastrukturer inden for humaniora og samfundsvidenskab som fra starten af 2012 står over for deres 5-årige opbygning. Partnerne skal samarbejde om og udforske problemstillinger som de alle har brug for et svar på inden for områderne teknisk infrastruktur (fx it-arkitektur), data, (fx dataadagang, datadeling, datakvalitet, dataopbevaring) etiske og rettighedsmæssige forhold.

Meget mere information fås på projektets hjemmeside https://dasish.eu/