eTranslation TermBank

eTranslation TermBank er et EU-projekt som har til formål at identificere, indsamle og tilgængeliggøre terminologiske resurser fra offentlige myndigheder og styrelser i de europæiske lande. Terminologiske resurser vil blive indsamlet inden for domænerne sundhed, erhvervsjura og forbrugerbeskyttelse.

Data skal bruges til at udvikle automatiske oversættelsessystemer af høj kvalitet for EU-sprogene på CEF eTranslation-platformen, som er tilgængelig for offentlige myndigheder.

CST er arbejdspakkeleder for den opgave som vedrører indsamling af terminologiske sundhedsdata i de europæiske lande.