DIGHUMLAB står for Digitalt Humaniora Laboratorium. DIGHUMLAB er et dansk initiativ inden for forskningsinfrastruktur for humaniora. Formålet er at facilitere digitalt humaniora i dansk forskning for derigennem at fremme mere tværfagligt og tværdisciplinært samarbejde og mere udstrakt videndeling og global orientering af både forskning og uddannelse.

Partnere

Aarhus Universitet (projektleder), Københavns Universitet (Center for Sprogteknologi, Nordisk Forskningsinstitut), Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, samt Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket.

Arbejdet er organiseret i tre temaer, som du kan læse mere om på projektets hjemmeside. Center for Sprogteknologi har ansvaret for Tema 1 – Sprogbaserede materialer og værktøjer som den danske CLARIN infrastruktur er en del af. Du kan læse mere om CLARIN-DK her.