Internationalt forskningssamarbejde

Center for Sprogteknologi har en meget lang tradition for internationalt, primært europæisk, forskningssamarbejde som strækker sig helt tilbage til starten af 1980’erne hvor Danmark deltog i et stort europæisk forsknings- og udviklingsprojekt om maskinoversættelse, EUROTRA, og hvor centret blev grundlagt til at løfte denne opgave. Centret har stadig sine mange internationale kontakter fra dengang, som vi har søgt og fået EU-bevillinger med, fx inden for områderne maskinoversættelse, sprogressourcer, og forskningsinfrastruktur, men også mange nye samarbejdspartnere som er kommet til gennem tiden i kraft af nye projekter, fx inden for området multimodalitet. Der er en udførlig omtale af alle Centrets forskningssamarbejder, herunder også de internationale her.

Forskningsinfrastruktur er en særlig type af internationalt samarbejde som der er et meget stort fokus på i disse år, både globalt, på europæisk niveau i ESFRI, The European Strategy Forum on Research Infrastructures og i EU rammeprogrammerne for forskning, nationalt hvor Danmark har defineret sit eget Roadmap for forskningsinfrastrukturer, og også på Københavns Universitet, hvor Humaniora fx har nedsat sin egen Styregruppe for Forskningsinfrastruktur. Center for Sprogteknologi har siden 2008 deltaget i EU-samarbejdet CLARIN, Common Language Technology and Resources Infrastructure, som drejer sig om at skabe en digital, distribueret forskningsinfrastruktur for humaniora og samfundsvidenskab, som tilbyder data (samlinger), forskningsværktøjer og  –services til forskere og studerende.