Dansk og nordisk forskningssamarbejde

Center for Sprogteknologi har et bredt samarbejde med andre institutter på humaniora, fx gennem vores deltagelse i CCC, Centre for Communication and Computing, og gennem vores uddannelser som er tværfaglige og åbne for studerende fra alle fag.

Vi har også en lang tradition for forskningssamarbejde med andre universiteter og forskningsinstitutioner i Danmark i eksternt finansierede forskningsprojekter, fx DIGHUMLAB, som drejer sig om at etablere den danske del af CLARIN infrastrukturen og DanNet som drejede sig om at udvikle et dansk leksikalsk semantisk ordnet (WordNet), og vi har stærke relationer til de andre nordiske sprogteknologimiljøer som vi samarbejdede med i flere projekter som blev støttet af Nordisk Ministerråds Sprogteknologiprogram, fx SPINN, som var et nordisk netværk om sprogteknologi og informationssøgning. Samarbejdet med flere af miljøerne er fortsat fx i projekterne MUMIN og NOMCOsom drejede sig om multimodale grænseflader og multimodale talesprogsanalyser af nordiske sprog og METANORD som handlede om at udvikle sprogressourcer for de mindre sprog i de baltiske og nordiske lande.

Professor Bolette S. Pedersen var i perioden 2014-2016 formand for NEALT Northern European Association for Language Technology efter to år som næstformand.