15. september 2022

Sprogteknologisk Konference 2022

Hvad er det nyeste nye inden for dansk sprogteknologi? Hvilke spændende nye ressourcer og værktøjer arbejdes der på?

Det kan man finde svaret på ved dette års Sprogteknologisk Konference.

Formålet med dagen er at samle relevante udviklere, brugere, forskere og studerende til en spændende dag, hvor vi udveksler viden om den aktuelle status på dansk sprogteknologi og samtidig får indblik i de nyeste ressourcer, værktøjer og muligheder, også i en bredere europæisk kontekst.

Oplæggene samler sig i år primært om emnerne sprogforståelse og tale, og vi har samlet en håndfuld interessante oplægsholdere med fingeren på pulsen om netop disse emner. Dagen rummer også en postersession, hvor interesserede kan præsentere deres igangværende projekter.

Tilmeldingen er åben på den officielle konferenceside: https://eventsignup.ku.dk/sprogteknologiskkonference

Programmet kommer lige straks!

Konferencen er arrangeret af Center for Sprogteknologi, KU, og Digitaliseringsstyrelsen.

Emner