Gæstestipendier til leksikografiske institutioner i Europa: Besøg dine kolleger i andre lande! – Københavns Universitet

CST > Nyheder fra CST > Gæstestipendier til le...

17. december 2018

Gæstestipendier til leksikografiske institutioner i Europa: Besøg dine kolleger i andre lande!

EU-projektet ELEXIS, hvis formål det er at fremme samarbejde og informationsudveksling blandt leksikografiske miljøer i EU samt at forske i hvordan viden fra højkvalitetsordbøger bliver tilgængelige for sprogteknologi, vil i løbet af sin levetid løbende udlodde et antal rejsestipendier hvorved leksikografer og forskere/forskergrupper får mulighed for at besøge et leksikografisk miljø i et andet land med rejse og ophold betalt.

Kaldet til den anden runde af rejsestipendier er nu åbent

Sidste frist for at søge er d. 23. januar 2019 – med besøg fra april til oktober 2019.

Læs om de 11 infrastrukturer der modtager besøg, og se om der er en leksikografisk institution du/ I ville have udbytte af at besøge!

Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til Sussi Olsen saolsen@hum.ku.dk eller Bolette Sandford Pedersen, bspedersen@hum.ku.dk.