30. oktober 2018

Dansk sprogteknologi i regeringens nye digitale servicestrategi

I august 2018 besøgte Deloitte Center for Sprogteknologi i forbindelse med en undersøgelse de var i gang med for Digitaliseringsstyrelsen. Anledningen var at regeringen skulle forberede deres nye strategi for digital service. I går blev strategien fremlagt, og dansk sprogteknologi indgår som en del af strategien:

”Dansk sprogteknologi i verdensklasse: Talegenkendelse og sprogforståelse gør det muligt at understøtte forskellige former for opgaver. Det gælder beslutningsstøtte ved sagsbehandling af miljøgodkendelser, gennemgang af årsregnskaber og revisionserklæringer, klagesager, support- og akutopkald, mailsvar mv. En betydelig barriere for effektiv anvendelse af talegenkendelse og sprogforståelse på dansk er, at Danmark er et lille sprogområde. Derfor igangsættes opbygningen af en sprogressource på dansk, der sættes til fri afbenyttelse, så leverandørerne har en fælles sprogressource af høj kvalitet, der giver dem mulighed for at udvikle gode løsninger inden for talegenkendelse og sprogforståelse med et højt præcisionsniveau."

Læs strategien her.

Initiativet falder i øvrigt godt i tråd med den resolution der blev vedtaget med overvældende flertal i september i Europaparlamentet hvor Kommissionen har fået en kraftig opfordring til at støtte digital ligebehandling af EU-sprogene. I resolutionen står der bl.a. at det nødvendigt med en politik der fremmer teknologisk udvikling for alle europæiske sprog. Bevarelsen af et sprog og dermed af den kultur der udvikler sig omkring det, er i høj grad betinget af dets evne til at fungere og være nyttigt i moderne og foranderlige miljøer som den digitale verden. Læs resolutionen her