Sprogprocessering og sprogressourcer

Nuværende (med fed) og tidligere projekter:
Semantic processing across domains – om semantisk processering og domænetilpasning, herunder semantisk annotering af dansk tekst
DanNet – om udviklingen af et wordnet for dansk
STO – om udviklingen af en sprogteknologisk ordbase for dansk
Leksikalsk disambiguering – om en logik-baseret tilgang til håndtering af sproglig flertydighed
DAD – om at udvikle en model over brugen af abstrakte pronominelle anaforer på dansk