Multimodal kommunikation og kognitive modeller

Nuværende (med fed) og tidligere projekter: 
VKK – om de komplekse sammenhænge mellem verbal og kropslig kommunikation
NOMCO – et fællesnordisk samarbejde om multimodale talesprogsanalyser af nordiske sprog
Mumin - et nordisk netværk om multimodale grænseflader
Staging - om interaktion om og med virtuelle verdener