Multimodalitet

Multimodalitet handler om, hvordan forskellige kommunikationsformer - talt og skrevet sprog, brug af tastatur og mus, og også hånd- og kropsbevægelser - kan understøtte hinanden eller sommetider modsige hinanden.

Viden om de forskellige kommunikationformers interaktion kan fx udnyttes til at udvikle mere naturlige computergrænseflader. CST har relevant ekspertise i analyse af multimodalitet i den menneskelige kommunikation og opbygning af multimodale korpusser til brug for systemdesign og -udvikling.